ONLINE rezervacija

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PREDSTAVLJANJE JÓZSEFA NAGYA

Jedan od najpoznatijih savremenih jugoslovenskih umetnika, József Nagy (Jožef Nađ) rođen je u Kanjiži 1957. g. Pored kanjiškog centra i u Francuskoj vodi poznati Nacionalni koreografski centar Orlean. Njegov teatarski svet, koji je ukorenjen u Panonskoj ravnici, danas se smatra najvišim dometom pozorišne umetnosti i Nađov opus do sada je dobio sve velike svetske nagrade (UNICEF, Annecy, Moskva, najveća svetska nagrada: Taormina, Vitez kulture Francuske itd.)

POVRATAK KUĆI

József Nagy je smatrao da je u okvirima Koreografskog centra Orleana izgradio jedan specifičan umetnički svet i da je s tim zaokružio jedan svoj opus. Za dalji razvoj stvaralaštva važno je bilo da u budućnosti stvara u regiji odakle je crpio svoju tematiku i umetničku invenciju i da te vrednosi ponovo usađuje u našu regiju..
József Nagy posle obavljanja funkcije kodirektora najvećeg međunarodnog pozorišnog festivala u Avinjonu, 2006. godine, vratio se sa svojim radom u domovinu, u rodnu Kanjižu, gde kontinuirano nastavlja svoj umetnički rad. Retka je pojava da se umetnik svetske slave definitivno vraća iz inostranstva. Za dalji rad Józsefa Nagya i njegove pozorišne umetnosti, kao i za prenošenje tih vrednosti za našu sredinu, stvoren je "REGIONALNI KREATIVNI ATELJE – JOŽEF NAĐ, KANJIŽA".
Počev od 2007. do danas, pored mnoštva radionice u raznim umetnički mžanrovima, stvorio je i 2 sopstvenog komada, koji su oživeli na svetskim pozornicama i festivalima kao domaće produkcije. Time se u daljem toku u u svim segmentima bogatiti domaća kultura.

CILJEVI

Kroz delovanje Józsefa Nagya, čuveno širom sveta, pomoću "REGIONALNI KREATIVNI ATELJE – JOŽEF NAĐ, KANJIŽA" stvaraju se nove perspektive pred zemljom, za uključivanje u svetske i evropske procese savremene scenske umetnosti.

MISIJA

– Ostvarenje novih, istaknutih pozorišnih vrednosti
– Uključivanje novih generacija glumaca u moderne pozorišne tokove u svetu
– Vaspitanje/obrazovanje mladih za savladavanje novog pozorišnog jezika i drugih žanrova
umetnosti.

DUGOROČNI CILJEVI

Izgradnja intelektualnog/kulturnog mosta velikog raspona koji nas povezuje sa svetom, pomoću koga će se umetnici i mladi ovog regiona ravnopravno uključivati u svetske tokove savremene umetnosti.
Kreativni atelje će obezbediti plodonosan priliv istaknutih svetskih vrednosti u našu zajednicu. On će omogućiti ovoj multikulturnoj sredini uspon kvaliteta na planu umetnosti, pre svega savremene glume, plesa i muzike.
Potreba društva za vrednostima, moći će se ostvariti u bogatom raspletu Kreativnog ateljea, koji će ujedno moći da postane i bitan kulturni model i motorna snaga naše zajednice, otvorene pred evropskim vrednostima.

........................................................................................................................................

Ustanova je predat radu 20. decembra 2006.

Osnivač: Skupština Opštine Kanjiža

Finansiranje:
Ministarstvo kulture Rep. Srbije
PIV, Sekretarijat za kulturu
S.O. Kanjiža
+donatori, fondovi

«RKA Jožef Nađ» ima jednog zaposlenog: direktora. Svi ostali poslovi se vrše honorarno po projektima.

Direktor: Zoltan Bičkei

Adresa: 24420 Kanjiža, Glavni trg 9.
Tel/fax: 00-381-24-873-043, www.nagyjozsefmkm.com
Kontakt: Zoltan Bičkei, umentički saradnik, 024-879-200 mail: direktornjrkm@sks.co.yu

www.mntkiemeltkulturalis.com/varosok/magyarkanizsa/nagy_jozsef/index.html

Regional Creative Atelier Jozef Nadj
Serbie, 24420 Kanjiza, Glavni trg 9.
00-381-24-4879-200
direktornjrkm@sks.co.rs


Dear all,

The Regional Creative Atelier Jozef Nadj has the biggest rehearsal hall /16x16m/ in the region, with a professional dance floor.
The Atelier is open to various groups practicing art or artistic movement /dance, music, yoga, actors…/. The prices are friendly: EUR 50/day. The hotel is also very nice and budget-priced. Inexpensive food and quiet surroundings for deep and intense work.

Sincerely,
Zoltan Bicskei, director